EIKENKIENHOUT

 

GENESIS IN A NUTSHELL

 

Over het ontstaan van de beelden.

Ongeveer 12.000 jaar geleden, aan het eind van de laatste ijstijd, steeg door het smelten van het landijs de zeespiegel zodanig, dat het dal tussen het huidige Engeland en het vasteland van Europa overstroomde en onder een laag van 30 tot 40 meter water verdween.

In dit dal bevonden zich ondermeer uitgestrekte eikenbossen, die plotseling in hun geheel onder water verdwenen. De stammen braken door het watergeweld af en rotten in de loop der tijd weg.

Maar de wortels van de bomen, die zich diep in de bodem bevonden, werden door de zuren in de grond en het zout in het water geconserveerd omdat ze plotseling werden afgesloten van de zuurstof in de lucht.

Het geconserveerde wortelhout, ook wel kienhout genoemd is zeer hard en dichter van structuur dan normaal eiken- of mahoniehout, heeft een bruinzwarte tot zwarte kleur.

Dit kienhout wordt soms losgetrokken door vissersschepen, die met hun sleepnet blijven haken achter uitstekende worteldelen die door de stroming zijn blootgewoeld. Deze stukken wortelhout, die veelal zeer grillig van vorm zijn, komen dan terecht in de netten van vissers of spoelen na verloop van tijd aan op het strand.

Deze merkwaardige, door de natuur gevormde, brokken fossiel hout vormen het startpunt voor het creatieve proces. Samen met het tijdloze brons ontstaan zo kunstwerken waarin natuur en kunstenaar elkaar aanvullen.

Elk object is uniek door zijn vorm, structuur en kleur en elk ervan vertelt zijn eigen verhaal. Een verhaal van zonlicht en groei, water en dood en van het vuur van de nieuwe geboorte in brons.Een verhaal van meer dan 100 eeuwen.

Genesis in a nutshell